Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοίνωσε την πρόσκληση για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων των δράσεων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ»το οποίο επιχορηγεί επιχειρήσεις για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες.

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που έχουν ωφεληθεί δράσεων «ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ» και διαθέτουν τη σχετικήβεβαίωση συμμετοχής από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ).

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 € την ημέρα και των άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Οι αιτήσεις για υπαγωγή στο πρόγραμμα υποβάλλονται από 24.07.2014

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2198&lang=el

Βρίσκεστε εδώ: Home Πρόγραμμα Επιχορήγησης ΟΑΕΔ για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων των δράσεων ΤΟΠΣΑ