Την Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου και ώρα 12.00 πμ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με την ευθύνη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» και σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Βιώσιμης Ανάπτυξης Ελασσόνας», πραγματοποιείται ανοικτή Ενημερωτική Ημερίδα προκειμένου οι Δημότες Ελασσόνας να έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Προώθηση Τοπικής Επιχειρηματικότητας μέσω της Ανάδειξης των Μυθολογικών, πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών στοιχείων της Ελασσόνας», για τα οφέλη καθώς και για τη δυνατότητα συμμετοχή τους σε αυτό.

Απώτερος σκοπός του «Ολύμπου Μύθοι» είναι η ένταξη στην αγορά εργασίας και η επιχειρηματική δραστηριοποίηση 80 ανέργων του Δήμου Ελασσόνας για την εξυπηρέτηση εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής μέσα από την παροχή δράσεων ολοκληρωμένης υποστήριξης  όπως:

- Ψυχολογική Συμβουλευτική Υποστήριξη & Επαγγελματική καθοδήγηση από εξειδικευμένους συμβούλους

- Κατάρτιση & Επιμόρφωση  (επιχειρηματικότητα, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, social media, Μάρκετινγκ & προώθηση προϊόντων) 

- Επιχειρηματική  Συμβουλευτική Υποστήριξη,  σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων με δυνατότητα υπαγωγής σε προγράμματα χρηματοδότησης 

- Δικτύωση (Τοπικό, Εθνικό επίπεδο)  

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  να επικοινωνείτε με την Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε., Βλαχοδήμου 1, Ελασσόνα, Τηλ: 2493024222 – 2493025047, Χατζούλη Ελένη, ώρες: 10:00-14:00. Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα λήγει στις 07.02.2014.

Βρίσκεστε εδώ: Home Ενημερωτική Εκδήλωση για την Επαγγελματική & Επιχειρηματική δραστηριοποίηση 80 ανέργων του Δήμου Ελασσόνας