Πρόγραμμα Επιχορήγησης ΟΑΕΔ για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων των δράσεων ΤΟΠΣΑ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοίνωσε την πρόσκληση για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων των δράσεων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ»το οποίο επιχορηγεί επιχειρήσεις για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες.

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που έχουν ωφεληθεί δράσεων «ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ» και διαθέτουν τη σχετικήβεβαίωση συμμετοχής από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ).

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 € την ημέρα και των άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Οι αιτήσεις για υπαγωγή στο πρόγραμμα υποβάλλονται από 24.07.2014

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2198&lang=el

Οι επιτυχόντες της επαναπροκήρυξης του προγράμματος - "ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΥΘΟΙ"

Προκειμένου να δείτε τη λίστα των επιτυχόντων της δεύτερης φάσης του προγράμματος “ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΥΘΟΙ” κάντε κλικ ΕΔΩ. Για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων και σύμφωνα με τις οδηγίες της διαχειριστικής αρχής τα ονόματα των συμμετεχόντων δεν δημοσιοποιούνται. Για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί με τον προσωπικό αριθμό ΑΜΚΑ.

Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για την έναρξη του προγράμματος.

 

Νέα Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ανέργων του Δήμου Ελασόνας στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΤοπΣΑ «ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΥΘΟΙ»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Δίκτυο Βιώσιμης Ανάπτυξης Ελασσόνας» καλεί τους ενδιαφερόμενους ανέργους που ανήκουν στο Δήμο Ελασσόνας να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα «ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΥΘΟΙ». Το πρόγραμμα  περιλαμβάνει  την  κατάλληλη προετοιμασία, υποστήριξη και ένταξη στην αγορά εργασίας ενός συνόλου 80 ανέργων του Δήμου Ελασσόνας για την εξυπηρέτηση εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής. 

Στόχος της εν λόγω δραστηριότητας είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και η αξιοποίηση των μοναδικών πολιτισμικών πόρων και εν τέλει η ανάπτυξη σχεδόν όλων των τομέων της παραγωγικής δραστηριότητας της περιοχής. 

Το πρόγραμμα υλοποιεί η Α.Σ. «Δίκτυο Βιώσιμης Ανάπτυξης Ελασσόνας» που απαρτίζεται από τους φορείς: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.- «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ Α.Ε., ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΑΔΟΣΙΒΙΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, AGG ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. 

Για την υποβολή των αιτήσεων καθώς και για κάθε πληροφορία σχετική με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε., Βλαχοδήμου 1, Ελασσόνα, Τηλ: 2493024222 – 2493025047, Χατζούλη Ελένη, ώρες: 10:00-14:00 ή να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του έργου www.olympoumythoi.gr από όπου και μπορούν να προμηθευτούν και το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

•άνεργοι, 

•εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, 

•νέοι επιστήμονες (απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών, με προϋποθέσεις)

•ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με χαμηλά εισοδήματα και είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ελασσόνας.

 

Πιο αναλυτικά στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η επαγγελματική υποστήριξη των ωφελουμένων πάνω σε θέματα που άπτονται της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης. Εξειδικευμένοι επιστήμονες θα υποστηρίζουν συμβουλευτικά τους ωφελούμενους, ώστε να καταστεί εφικτό να αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματα παρουσιασθούν σε όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου.   

Επιπλέον η δράση αυτή στοχεύει στην προληπτική αντιμετώπιση της ανεργίας και στην προώθηση της συνεργασίας και της ευαισθητοποίησης επαγγελματικών φορέων και επιχειρήσεων στα θέματα απασχόλησης και πολιτικών ένταξης στην αγορά εργασίας και αφετέρου στη συμβουλευτική των εργοδοτών.

Στο πλαίσιο λοιπόν της δικτύωσης του έργου, θα διεξαχθούν ενέργειες προσέγγισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εργοδοτών που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον ευρύτερο χώρο των δημιουργικών επαγγελμάτων. Οι εργοδότες που θα έχουν εντοπισθεί και προσεγγισθεί μέσα από την προηγούμενη δράση της δικτύωσης θα ενταχθούν στην διαδικασία της συμβουλευτικής.

Η υποβολή αιτήσεων θα διαρκέσει από 1 έως και 8 Απριλίου 2014.

Οι επιτυχόντες του προγράμματος - "ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΥΘΟΙ"

Προκειμένου να δείτε τη λίστα των επιτυχόντων στο πρόγραμμα “ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΥΘΟΙ” κάντε κλικ εδώ. Για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων και σύμφωνα με τις οδηγίες της διαχειριστικής αρχής τα ονόματα των συμμετεχόντων δεν δημοσιοποιούνται. Για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί με τον προσωπικό αριθμό ΑΜΚΑ.

Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Παρακαλούνται όλοι οι επιτυχόντες να παρευρεθούν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ελασσόνας, την Τετάρτη 19 Μαρτίου και ώρα 10.00 π.μ. για την έναρξη του προγράμματος

Ενημερωτική Ημερίδα του Επιδοτούμενου Προγράμματος «Ολύμπου Μύθοι»

Οι δράσεις και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη συμμετοχή ανέργων της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών φορέων του Δήμου Ελασσόνας στο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ολύμπου Μύθοι»  παρουσιάστηκαν χθες, Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014 κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποίησε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελασσόνας, η αναπτυξιακή εταιρεία Νομού Λάρισας «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Βιώσιμης Ανάπτυξης Ελασσόνας».

Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση αλλά και η παρακίνηση των δυνητικά ωφελούμενων του έργου για ένταξη στην αγορά εργασίας και επιχειρηματική δραστηριοποίηση 80 ανέργων του Δήμου Ελασσόνας μέσα από την επιχειρηματική δραστηριοποίησή τους στα πλαίσια ενός ενιαίου σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης με στόχο : 

  • την ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων της περιοχής 
  • την ανάδειξη της σύγχρονης και αρχαίας μυθολογικής πολιτισμικής της ταυτότητας, 
  • την προσέλκυση επισκεπτών-τουριστών 
  • την οικονομική ανάπτυξη των τομέων της παραγωγικής δραστηριότητας της περιοχής

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας κ. Πασχόπουλος καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους, κηρύσσοντας έτσι την έναρξη της ημερίδας. Στην ομιλία του δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες του προγράμματος «Ολύμπου μύθοι» παροτρύνοντας τους παρευρισκόμενους να συμμετέχουν σε αυτό.   

Κατά την διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε εκτενέστερα το έργο «Ολύμπου μύθοι» από τον κ. Πιτσούλη Νικόλαο, εκπρόσωπο του «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ, εταίρος στην Α.Σ. «Δίκτυο Βιώσιμης Ανάπτυξης Ελασσόνας». Προσφέροντας επιμόρφωση και κατάρτιση μέσω επιδοτούμενων σεμιναρίων και επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση στα πρώτα στάδια της λειτουργίας της επιχείρησης ο κ. Πιτσούλης τόνισε την συμβολή του προγράμματος στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους στην τοπική κοινωνία.

Η ημερίδα έκλεισε με την εκτενή αναφορά στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις από τον Υπεύθυνο Προγραμμάτων Κατάρτισης και Συμβουλευτικής του «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ κ. Λευτέρη Μόσχη.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα λήγει στις 7.02.2014.

 

Παρουσίαση ΤΟΠΣΑ Ελασσόνα

Παρουσίαση Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

Βρίσκεστε εδώ: Home