Ενημερωτική Ημερίδα του Επιδοτούμενου Προγράμματος «Ολύμπου Μύθοι»

Οι δράσεις και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη συμμετοχή ανέργων της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών φορέων του Δήμου Ελασσόνας στο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ολύμπου Μύθοι»  παρουσιάστηκαν χθες, Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014 κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποίησε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελασσόνας, η αναπτυξιακή εταιρεία Νομού Λάρισας «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Βιώσιμης Ανάπτυξης Ελασσόνας».

Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση αλλά και η παρακίνηση των δυνητικά ωφελούμενων του έργου για ένταξη στην αγορά εργασίας και επιχειρηματική δραστηριοποίηση 80 ανέργων του Δήμου Ελασσόνας μέσα από την επιχειρηματική δραστηριοποίησή τους στα πλαίσια ενός ενιαίου σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης με στόχο : 

 • την ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων της περιοχής 
 • την ανάδειξη της σύγχρονης και αρχαίας μυθολογικής πολιτισμικής της ταυτότητας, 
 • την προσέλκυση επισκεπτών-τουριστών 
 • την οικονομική ανάπτυξη των τομέων της παραγωγικής δραστηριότητας της περιοχής

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας κ. Πασχόπουλος καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους, κηρύσσοντας έτσι την έναρξη της ημερίδας. Στην ομιλία του δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες του προγράμματος «Ολύμπου μύθοι» παροτρύνοντας τους παρευρισκόμενους να συμμετέχουν σε αυτό.   

Κατά την διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε εκτενέστερα το έργο «Ολύμπου μύθοι» από τον κ. Πιτσούλη Νικόλαο, εκπρόσωπο του «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ, εταίρος στην Α.Σ. «Δίκτυο Βιώσιμης Ανάπτυξης Ελασσόνας». Προσφέροντας επιμόρφωση και κατάρτιση μέσω επιδοτούμενων σεμιναρίων και επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση στα πρώτα στάδια της λειτουργίας της επιχείρησης ο κ. Πιτσούλης τόνισε την συμβολή του προγράμματος στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους στην τοπική κοινωνία.

Η ημερίδα έκλεισε με την εκτενή αναφορά στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις από τον Υπεύθυνο Προγραμμάτων Κατάρτισης και Συμβουλευτικής του «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ κ. Λευτέρη Μόσχη.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα λήγει στις 7.02.2014.

 

Παρουσίαση ΤΟΠΣΑ Ελασσόνα

Παρουσίαση Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

Ενημερωτική Εκδήλωση για την Επαγγελματική & Επιχειρηματική δραστηριοποίηση 80 ανέργων του Δήμου Ελασσόνας

Την Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου και ώρα 12.00 πμ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με την ευθύνη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» και σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Βιώσιμης Ανάπτυξης Ελασσόνας», πραγματοποιείται ανοικτή Ενημερωτική Ημερίδα προκειμένου οι Δημότες Ελασσόνας να έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Προώθηση Τοπικής Επιχειρηματικότητας μέσω της Ανάδειξης των Μυθολογικών, πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών στοιχείων της Ελασσόνας», για τα οφέλη καθώς και για τη δυνατότητα συμμετοχή τους σε αυτό.

Απώτερος σκοπός του «Ολύμπου Μύθοι» είναι η ένταξη στην αγορά εργασίας και η επιχειρηματική δραστηριοποίηση 80 ανέργων του Δήμου Ελασσόνας για την εξυπηρέτηση εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής μέσα από την παροχή δράσεων ολοκληρωμένης υποστήριξης  όπως:

- Ψυχολογική Συμβουλευτική Υποστήριξη & Επαγγελματική καθοδήγηση από εξειδικευμένους συμβούλους

- Κατάρτιση & Επιμόρφωση  (επιχειρηματικότητα, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, social media, Μάρκετινγκ & προώθηση προϊόντων) 

- Επιχειρηματική  Συμβουλευτική Υποστήριξη,  σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων με δυνατότητα υπαγωγής σε προγράμματα χρηματοδότησης 

- Δικτύωση (Τοπικό, Εθνικό επίπεδο)  

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  να επικοινωνείτε με την Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε., Βλαχοδήμου 1, Ελασσόνα, Τηλ: 2493024222 – 2493025047, Χατζούλη Ελένη, ώρες: 10:00-14:00. Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα λήγει στις 07.02.2014.

Παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής

Παρατείνεται έως τις 07.02.2014 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα «ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΥΘΟΙ» των ενδιαφερόμενων ανέργων του Δήμου Ελασσόνας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων που αφορούν στην επιλογή, κατάλληλη προετοιμασία, κατάρτιση, επιμόρφωση, συνεχή επαγγελματική καθοδήγηση, ολοκληρωμένη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη 80 ανέργων του Δήμου Ελασσόνας, με σκοπό την επαγγελματική δραστηριοποίησή τους για την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής, την αξιοποίηση των μοναδικών πολιτισμικών πόρων και εν τέλει την ανάπτυξη σχεδόν όλων των τομέων της παραγωγικής δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα υλοποιεί η Α.Σ. «Δίκτυο Βιώσιμης Ανάπτυξης Ελασσόνας» που απαρτίζεται από τους φορείς: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ Α.Ε., ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΑΔΟΣΙΒΙΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, AGG ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. με συντονιστή εταίρο της Α.Σ. την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.- «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.».

Για την υποβολή των αιτήσεων καθώς και για κάθε πληροφορία σχετική με το πρόγραμμα ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΥΘΟΙ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να απευθυνθούν στην Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε., Βλαχοδήμου 1, Ελασσόνα, Τηλ: 2493024222 – 2493025047, Χατζούλη Ελένη, ώρες: 10:00-14:00, ή να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του έργου www.olympoumythoi.gr από όπου και μπορούν να προμηθευτούν και το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν:

 • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ 
 • Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών, με προϋποθέσεις)
 • Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με χαμηλά εισοδήματα.

 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων

Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ανέργων του Δήμου Ελασόνας στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΤοπΣΑ «ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΥΘΟΙ»

 Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Δίκτυο Βιώσιμης Ανάπτυξης Ελασσόνας» καλεί τους ενδιαφερόμενους ανέργους που ανήκουν στο Δήμο Ελασσόνας να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα «ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΥΘΟΙ». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει  ένα πλέγμα δράσεων που αφορούν στην κατάλληλη προετοιμασία, υποστήριξη και ένταξη στην αγορά εργασίας ενός συνόλου 80 ανέργων του Δήμου Ελασσόνας για την εξυπηρέτηση εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής.

 Στόχος της εν λόγω δραστηριότητας είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και η αξιοποίηση των μοναδικών πολιτισμικών πόρων και εν τέλει η ανάπτυξη σχεδόν όλων των τομέων της παραγωγικής δραστηριότητας της περιοχής. 

Το πρόγραμμα υλοποιεί η Α.Σ. «Δίκτυο Βιώσιμης Ανάπτυξης Ελασσόνας» που απαρτίζεται από τους φορείς: 

 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.- «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»
 • ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
 • ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ Α.Ε.
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΑΔΟΣΙΒΙΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, AGG ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

 Πιο αναλυτικά στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η επαγγελματική υποστήριξη των ωφελουμένων πάνω σε θέματα που άπτονται της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης. Εξειδικευμένοι επιστήμονες θα υποστηρίζουν συμβουλευτικά τους ωφελούμενους, ώστε να καταστεί εφικτό να αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματα παρουσιασθούν σε όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου.   

Επιπλέον η δράση αυτή στοχεύει στην προληπτική αντιμετώπιση της ανεργίας και στην προώθηση της συνεργασίας και της ευαισθητοποίησης επαγγελματικών φορέων και επιχειρήσεων στα θέματα απασχόλησης και πολιτικών ένταξης στην αγορά εργασίας και αφετέρου στη συμβουλευτική των εργοδοτών.

Στο πλαίσιο λοιπόν της δικτύωσης του έργου, θα διεξαχθούν ενέργειες προσέγγισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εργοδοτών που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον ευρύτερο χώρο των δημιουργικών επαγγελμάτων. Οι εργοδότες που θα έχουν εντοπισθεί και προσεγγισθεί μέσα από την προηγούμενη δράση της δικτύωσης θα ενταχθούν στην διαδικασία της συμβουλευτικής.

 Για την υποβολή των αιτήσεων καθώς και για κάθε πληροφορία σχετική με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν:

 • Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε., Βλαχοδήμου 1, Ελασσόνα, Τηλ: 2493024222 – 2493025047, Χατζούλη Ελένη, ώρες: 10:00-14:00.

 Η υποβολή αιτήσεων ξεκινάει από 20 Νοεμβρίου 2013 έως και τις 20 Δεκεμβρίου 2013.

Βρίσκεστε εδώ: Home