Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου ως προς τους ωφελούμενους είναι:

  • 45 ωφελούμενοι-ες θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση 
  • 10 ωφελούμενοι-ες θα προσληφθούν σε υφισταμένες επιχειρήσεις  του κλάδου
  • 3/25 ωφελούμενοι-ες θα δημιουργήσουν Κοινωνικές Επιχειρήσεις (3-6 κοινωνικές επιχειρήσεις)
  • 80 θέσεις απασχόλησης θα δημιουργηθούν σε δυναμικούς κλάδους 

 

Βρίσκεστε εδώ: Home