Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), μέσα από τις δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 7 "Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης" του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»

 

Βρίσκεστε εδώ: Home