Το έργο «Ολύμπου Μύθοι»

«Προώθηση Τοπικής Επιχειρηματικότητας μέσω της Ανάδειξης των Μυθολογικών, πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών στοιχείων της Ελασσόνας»

Το έργο «Ολύμπου Μύθοι» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» και στοχεύει στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη του άνεργου πληθυσμού στον Δήμο Ελασσόνας.

Κύριος στόχος της παρέμβασης είναι η κατάλληλη προετοιμασία, υποστήριξη και ένταξη στην αγορά εργασίας ενός συνόλου 80 ατόμων ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης.

Στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης στόχος είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση των μοναδικών πολιτισμικών πόρων της περιοχής, της σύγχρονης αλλά και αρχαίας μυθολογικής πολιτισμικής της ταυτότητας, στην προσέλκυση επισκεπτών-τουριστών και στην οικονομική ανάπτυξη σχεδόν όλων των τομέων της παραγωγικής δραστηριότητας της περιοχής. 

Το ενιαίο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης αφορά τρεις βασικούς άξονες-πυρήνες δραστηριότητας:

  1. Πάρκο Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας Ολύμπου: το εν λόγω πάρκο θα αποτελείται από ένα σύνολο νέων επιχειρήσεων που θα ιδρυθούν από τους ωφελούμενους της Πράξης και θα αναπαριστά τα κυριότερα μυθολογικά στοιχεία που απορρέουν από τη σημασία του Ολύμπου στην Αρχαία Ελλάδα. Η είσοδος στο πάρκο θα γίνεται έναντι εισιτηρίου, το οποίο θα εγγυάται την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων (εκτιμώμενος αριθμός ωφελουμένων που θα απασχοληθούν στο πάρκο: 35 άτομα).
  2. Παραγωγή και Διάθεση Τοπικών Προϊόντων: οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν από τους ωφελούμενους σε αυτόν τον άξονα δραστηριότητας, θα ασχολούνται με την βιολογική-οικολογική παραγωγή, μεταποίηση, τυποποίηση και διάθεση τοπικών προϊόντων της περιοχής παρέμβασης (αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, τρόφιμα και ποτά, είδη λαϊκής τέχνης κλπ). εκτιμώμενος αριθμός ωφελουμένων που θα απασχοληθούν σε επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών προϊόντων: 15 άτομα
  3. Δημιουργικά, πολιτιστικά και τουριστικά επαγγέλματα: οι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου άξονα θα δραστηριοποιηθούν σε επαγγέλματα: (α) του δημιουργικού τομέα (creativity sector), (β) διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, (γ) εναλλακτικού τουρισμού και υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής (outdoor activities). Ένας εκτιμώμενος αριθμός 10 ατόμων θα απασχοληθεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης.

 

Βρίσκεστε εδώ: Home