Πρόγραμμα Επιχορήγησης ΟΑΕΔ για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων των δράσεων ΤΟΠΣΑ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοίνωσε την πρόσκληση για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων των δράσεων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ»το οποίο επιχορηγεί επιχειρήσεις για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες.

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που έχουν ωφεληθεί δράσεων «ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ» και διαθέτουν τη σχετικήβεβαίωση συμμετοχής από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ).

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 € την ημέρα και των άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Οι αιτήσεις για υπαγωγή στο πρόγραμμα υποβάλλονται από 24.07.2014

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2198&lang=el

Οι επιτυχόντες της επαναπροκήρυξης του προγράμματος - "ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΥΘΟΙ"

Προκειμένου να δείτε τη λίστα των επιτυχόντων της δεύτερης φάσης του προγράμματος “ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΥΘΟΙ” κάντε κλικ ΕΔΩ. Για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων και σύμφωνα με τις οδηγίες της διαχειριστικής αρχής τα ονόματα των συμμετεχόντων δεν δημοσιοποιούνται. Για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί με τον προσωπικό αριθμό ΑΜΚΑ.

Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για την έναρξη του προγράμματος.

 

Νέα Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ανέργων του Δήμου Ελασόνας στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΤοπΣΑ «ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΥΘΟΙ»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Δίκτυο Βιώσιμης Ανάπτυξης Ελασσόνας» καλεί τους ενδιαφερόμενους ανέργους που ανήκουν στο Δήμο Ελασσόνας να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα «ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΥΘΟΙ». Το πρόγραμμα  περιλαμβάνει  την  κατάλληλη προετοιμασία, υποστήριξη και ένταξη στην αγορά εργασίας ενός συνόλου 80 ανέργων του Δήμου Ελασσόνας για την εξυπηρέτηση εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής. 

Στόχος της εν λόγω δραστηριότητας είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και η αξιοποίηση των μοναδικών πολιτισμικών πόρων και εν τέλει η ανάπτυξη σχεδόν όλων των τομέων της παραγωγικής δραστηριότητας της περιοχής. 

Το πρόγραμμα υλοποιεί η Α.Σ. «Δίκτυο Βιώσιμης Ανάπτυξης Ελασσόνας» που απαρτίζεται από τους φορείς: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.- «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ Α.Ε., ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΑΔΟΣΙΒΙΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, AGG ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. 

Για την υποβολή των αιτήσεων καθώς και για κάθε πληροφορία σχετική με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε., Βλαχοδήμου 1, Ελασσόνα, Τηλ: 2493024222 – 2493025047, Χατζούλη Ελένη, ώρες: 10:00-14:00 ή να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του έργου www.olympoumythoi.gr από όπου και μπορούν να προμηθευτούν και το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

•άνεργοι, 

•εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, 

•νέοι επιστήμονες (απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών, με προϋποθέσεις)

•ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με χαμηλά εισοδήματα και είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ελασσόνας.

 

Πιο αναλυτικά στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η επαγγελματική υποστήριξη των ωφελουμένων πάνω σε θέματα που άπτονται της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης. Εξειδικευμένοι επιστήμονες θα υποστηρίζουν συμβουλευτικά τους ωφελούμενους, ώστε να καταστεί εφικτό να αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματα παρουσιασθούν σε όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου.   

Επιπλέον η δράση αυτή στοχεύει στην προληπτική αντιμετώπιση της ανεργίας και στην προώθηση της συνεργασίας και της ευαισθητοποίησης επαγγελματικών φορέων και επιχειρήσεων στα θέματα απασχόλησης και πολιτικών ένταξης στην αγορά εργασίας και αφετέρου στη συμβουλευτική των εργοδοτών.

Στο πλαίσιο λοιπόν της δικτύωσης του έργου, θα διεξαχθούν ενέργειες προσέγγισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εργοδοτών που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον ευρύτερο χώρο των δημιουργικών επαγγελμάτων. Οι εργοδότες που θα έχουν εντοπισθεί και προσεγγισθεί μέσα από την προηγούμενη δράση της δικτύωσης θα ενταχθούν στην διαδικασία της συμβουλευτικής.

Η υποβολή αιτήσεων θα διαρκέσει από 1 έως και 8 Απριλίου 2014.

Οι επιτυχόντες του προγράμματος - "ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΥΘΟΙ"

Προκειμένου να δείτε τη λίστα των επιτυχόντων στο πρόγραμμα “ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΥΘΟΙ” κάντε κλικ εδώ. Για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων και σύμφωνα με τις οδηγίες της διαχειριστικής αρχής τα ονόματα των συμμετεχόντων δεν δημοσιοποιούνται. Για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί με τον προσωπικό αριθμό ΑΜΚΑ.

Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Παρακαλούνται όλοι οι επιτυχόντες να παρευρεθούν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ελασσόνας, την Τετάρτη 19 Μαρτίου και ώρα 10.00 π.μ. για την έναρξη του προγράμματος

Βρίσκεστε εδώ: Home